ทหารชายแดนไทย-เมียนมา ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิดแล้ว


6 เม.ย. 2564, 15:34

ทหารชายแดนไทย-เมียนมา ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิดแล้ว 
กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) เช่นเดียวกับกองกำลังนเรศวร ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล และเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในจังหวัดตาก เพื่อป้องกันยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง รวมถึงสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐ ล่าสุด จึงได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกองกำลังตามพื้นที่ชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กองกำลังนเรศวร ได้รับวัคซีนแล้ว 181 นาย

 

©2020 Khobfa.com All rights reserved.