จนท.เข้าดูแลราษฎรไทย ผู้อพยพ 450 คน จากเหตุความไม่สงบชายแดนริมฝั่งน้ำสาละวิน


28 เม.ย. 2564, 11:22

จนท.เข้าดูแลราษฎรไทย ผู้อพยพ 450 คน จากเหตุความไม่สงบชายแดนริมฝั่งน้ำสาละวินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานบรรยากาศที่เกิดขึ้น ณ บ้านห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับผู้อพยพราษฎรบ้านแม่สามแลบ จำนวน 450 คน ได้พักอาศัยเป็นการชั่วคราว ห่างจากชายแดนบริเวณริมฝั่งน้ำสาละวิน ที่เกิดเหตุความไม่สงบ จากการปะทะกันของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU และทหารเมียนมา โดยห่างจากจุดสงครามดังกล่าว ประมาณ 7 กิโลเมตร  

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรอง ร่วมกับปกครองอำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสบเมย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมย เข้าดูแลราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้ทำการแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยเป็น 3 โซน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยชนเผ่ากะเหรี่ยงพักอยู่บริเวณโบสถ์  ชนเผ่าไทใหญ่อยู่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และมุสลิมอยู่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารทั้งหมด เบื้องต้นได้จัดเป็นข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้อพยพทุกคนทั้ง 3 มื้อ และเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพลำบากขึ้น ทั้งเกรงกลัวน้ำที่ไหลหลากเนื่องจากจุดที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วย ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้อพยพยังขาดแคลน และจำเป็นต้องใช้คือ ผ้าห่ม ที่นอน เนื่องจากบางคนอพยพมาแต่ตัวไม่ได้นำข้าวของเครื่องใช้ออกมาจากบ้าน  เบื้องต้นได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากสถานการณ์พื้นที่ชายแดนยังไม่สงบ สถานการณ์ยืดเยื้อการช่วยเหลือดูแลเกิดขีดความสามารถของท้องถิ่น จังหวัดอาจพิจารณาเปิดขอรับการบริจาคต่อไป
 
ทางหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของอำเภอสบเมย เน้นย้ำว่า ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวโดยตรง เนื่องจากต้องป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของสถานการณ์การณ์โควิด-19 และเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้านที่พักพิงอยู่ภายใน©2020 Khobfa.com All rights reserved.