พบพะยูนหากินครั้งแรก ปากคลองบ้านบ่อหิน ทะเลสิเกา


23 มิ.ย. 2564, 16:31

พบพะยูนหากินครั้งแรก ปากคลองบ้านบ่อหิน ทะเลสิเกากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ติดตาม และตรวจสอบแหล่งอาศัยของพะยูน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ พบพะยูนขนาดใหญ่ ตัวยาว 1-2 เมตร 1 ตัว ว่ายน้ำหากินบริเวณด้านบนของแนวหญ้าทะเลบ้านปากคลอง หมู่ 9 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนจำนวนมาก บริเวณร่องน้ำบ้านปากคลอง ห่างจากจุดที่พบพะยูนประมาณ 1 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นการพบพะยูนมีชีวิตและรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนเป็นครั้งแรกในบริเวณร่องน้ำบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  ©2020 Khobfa.com All rights reserved.