ตื่นตา! ภาพฝูง "นกเงือกกรามช้างปากเรียบ" นับร้อยตัวโผพักพิงบนยอดไม้สูง สะท้อนความสมบูรณ์อุทยานฯเขาน้ำค้าง


25 มิ.ย. 2564, 12:05

ตื่นตา! ภาพฝูง "นกเงือกกรามช้างปากเรียบ" นับร้อยตัวโผพักพิงบนยอดไม้สูง สะท้อนความสมบูรณ์อุทยานฯเขาน้ำค้างสำนักอุทยานแห่งชาติ (National Parks of Thailand) มีรายงานภาพชวนตื่นตาของ "นกเงือกกรามช้างปากเรียบ" ที่ถูกบันทึกไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ซึ่งเป็นภาพหาชมยาก ขณะนกเงือกกรามช้างปากเรียบกลุ่มใหญ่ จำนวนนับร้อยตัว โผบินกลับที่พักพิงเหนือยอดไม้สูงในยามเย็น ซึ่งนี่เป็นการแสดงถึงดัชนีชี้วัด ว่าผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี 

 

©2020 Khobfa.com All rights reserved.