ทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาน้ำยาบ้วนปาก สูตรยับยั้งเชื้อโควิด


31 ส.ค. 2564, 16:02

ทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาน้ำยาบ้วนปาก สูตรยับยั้งเชื้อโควิดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่า 99.9% โดยใช้เวลาบ้วนปากเพียงไม่ถึง 1 นาที ซึ่งน้ำยาบ้วนปาก สูตรนี้เป็นการวิจัยพัฒนาต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่ทำจากสารสกัดธรรมชาติข้าวไทย สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในช่องปาก โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัย 

จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเซลล์เส้นใยเหงือกของมนุษย์ จนเห็นผลจริงในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ได้มากกว่า 99.9% นอกจากนี้ ยังไม่ทำให้เกิดการติดสีที่ตัวฟันของผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้นานเกิน 1 ปี ในอุณหภูมิห้อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม  มุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยจากการให้บริการที่ปลอดเชื้อต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติ COVID-19 ซึ่งจะต้องมีการเตรียมช่องปากของผู้ป่วยให้ปลอดภัย ด้วยการให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด  ก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมทุกครั้ง โดยสูตรนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิดนี้  คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นขึ้น พบว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดเชื้อของผู้ป่วย และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเยื่อบุภายในช่องปาก 

ขณะนี้ ทีมวิจัยได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนามของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ ทีมวิจัยมีแผนจะนำไปใช้กับโรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถาน และค่ายทหารต่อไป©2020 Khobfa.com All rights reserved.