เปิดภาพ สมเสร็จ กวางป่า อวดโฉมหน้ากล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ณ ป่าคลองนาคา


21 ก.ย. 2564, 14:11

เปิดภาพ สมเสร็จ กวางป่า อวดโฉมหน้ากล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ณ ป่าคลองนาคาวานนี้  20  กันยายน  2564 นายอุเทน  สิริภูวดล   หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา  เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ประจำชุดลาดตระเวนชุดที่  5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง  เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าพร้อมกับออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และเก็บกู้กล้องดักถ่าย (Camera  trap)  ระหว่างวันที่ 16 -20  กันยายน  2564 ในท้องที่ป่ากำพวน ถึงท้องที่ป่าเหมืองโชน โดยพักค้างแรมพื้นที่ป่าชั้นใน  4  คืน  ไม่พบปัจจัยคุกคามและการกระทำผิดในพื้นที่ 

ผลสำรวจจากกล้องดักถ่ายพบภาพสัตว์ป่าในพื้นที่หลายชนิด อาทิ สมเสร็จ กวาง สร้างความประทับใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นอย่างมาก การเห็นภาพสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับระบบการลาดตระเวนป่าของเจ้าหน้าที่ มีความเข้มข้น โดยหลังจากนี้ จะมีวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเหล่านี้ เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ ต่อไปคำที่เกี่ยวข้อง : #สัตว์ป่า   #กล้องดักถ่ายสัตว์ป่า  


©2020 Khobfa.com All rights reserved.