ชมภาพภารกิจพิทักษ์ป่า จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ.อุทัยธานี


22 ก.ย. 2564, 16:14

ชมภาพภารกิจพิทักษ์ป่า จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ.อุทัยธานีเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ออกตรวจพื้นที่แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำประทุน พร้อมติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ขณะปฏิบัติหน้าที่พบเลียงผา 1 ตัว กำลังออกหากินอยู่บริเวณหน้าผา

สำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จ.อุทัยธานี เป็นภูเขาหินปูน วางตัวในแนวเหนือใต้ มีหน้าผาสูงชันและถ้ำหลายแห่ง ประกอบด้วยเขาปลาร้า และเขาฆ้องชัย โดยเขาปลาร้ามีถ้ำสำคัญทางโบราณคดี มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ คือ ถ้ำประทุน ส่วนเขาฆ้องชัยมีถ้ำสำคัญ คือ ถ้ำค้างคาว ซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวจำนวนมาก

©2020 Khobfa.com All rights reserved.