พร้อมแล้ว! เปิดเกาะหลีเป๊ะ รับนักท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้


29 ก.ย. 2564, 15:33

พร้อมแล้ว! เปิดเกาะหลีเป๊ะ รับนักท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามันของไทย เตรียมพร้อมเปิดเกาะให้เข้าท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากที่ปิดไปนานเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ได้มีคำสั่งอนุญาตให้เปิดการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะได้ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ดังนี้

1. มีใบแสดงผลการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
2. มีใบรับรองแพทย์ ว่าเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
3. มีใบแสดงผลการตรวจ ด้วย PT- PCR ที่ออกให้ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
4. มีใบตรวจ ATK ผลเป็นลบ หรือไม่พบเชื้อ Covid19 ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
5. มีเอกสารยืนยันการกักตัวครบ 14 วัน และเดินทางมาเกาะภายใน 72 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 โดย หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 (นป.สอ.รฝ.491) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ได้เตรียมการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ รองรับการเดินทางขึ้นสู่เกาะแห่งนี้ต่อไป 
ที่มา : กองทัพเรือภาค3

©2020 Khobfa.com All rights reserved.