กรมอุทยานฯ ค้นพบ ชมพูราชสิริน พืชสำคัญของไทย บริเวณภูเขาในพื้นที่ จ.ราชบุรี


12 ต.ค. 2564, 16:48

กรมอุทยานฯ ค้นพบ ชมพูราชสิริน พืชสำคัญของไทย บริเวณภูเขาในพื้นที่ จ.ราชบุรีวันนี้ (12 ต.ค.64) เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ ระหว่างทำการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณภูเขาในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

โดยพืชชนิดใหม่นี้ถูกค้นพบโดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีชื่อพฤกษศาสตร์ที่ขอพระราชทานนามว่า Begonia sirindhorniana Phutthai, Thanant., Srisom & Suddee คำระบุชนิด “sirindhorniana” ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคำที่เกี่ยวข้อง : #ค้นพบพืชชนิดใหม่   #sirindhorniana  


©2020 Khobfa.com All rights reserved.