จนท.ลุยฟื้นฟู ซ่อมแซม "ทรัพยากรธรณี ถ้ำนาคา" กลับคืนสู่ธรรมชาติ


16 ก.ย. 2563, 11:48

จนท.ลุยฟื้นฟู ซ่อมแซม "ทรัพยากรธรณี ถ้ำนาคา" กลับคืนสู่ธรรมชาติตามที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา มีประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา จากเหตุที่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสี และแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
    
ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมหารือแนวทางการซ่อมแซมบริเวณรอยขีดเขียนบนผนังถ้ำนาคา สำรวจร่องรอยขีดเขียนเพิ่มเติม ตามเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวก่อนถึงถ้ำนาคา และได้ดำเนินการลบรอยขูดขีดเขียนออกทั้งหมดแล้ว ด้วยวิธีการขัด และตกแต่งสีผิวหินให้เรียบเนียน เหมือนธรรมชาติมากที่สุด

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

©2020 Khobfa.com All rights reserved.